Project leader:

Agoria FLAG & Mpiris

Project: Agoria-FLAG SCOPE 2020 

In het SCOPE 2020-project wil AgoriaFLAG vertrekken vanuit de Vlaamse luchtvaartindustrie. We willen oog hebben voor zowel nieuwe competentiebehoeften die zullen ontstaan bij arbeiders als bij bedienden. Met betrekking tot processen die in de eerdere SCOPE-studie vanFLAG nog niet in de diepte behandeld werden, zal gefocust worden op nieuwe competentienoden die ontstaan vanuit de gevolgen van de Covid-crisis. Ook nieuwe opportuniteiten die bepaalde niches binnen de luchtvaartindustrie of aangrenzende sectoren bieden als aanvulling of alternatief voor de business van de passagiersvliegtuigen uit de burgerluchtvaart zullen centraal staan. De markt voor passagiersvliegtuigen uit de burgerluchtvaart was tot voor kort zeer veelbelovend en dominant, maar is nu zwaar getroffen door Corona. De vraag is welke veranderingen in competenties nodig zijn om zich met succes te oriënteren op nieuwe niches en afzetmarkten in aangrenzende sectoren. In Fase 2 engageert Agoria-FLAG zich samen met de stakeholders uit de stuurgroep om de resultaten vakkundig te dessimineren bij de bedrijven en dat o.a. via een lerend netwerk.

 

ESF project beslissing